WETTELIJKE BEPALINGEN

Presentatie van de website

Op grond van artikel 6 Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de digitale economie, worden de gebruikers van de website geïnformeerd over de identiteit van de verschillende instellingen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en de follow-up:

Eigendom van:

Comité Régional de Tourisme de Normandie
(C.R.T. Normandië)

14, rue Charles Corbeau
27000 Evreux – France

Tél : 33 (0)2 32 33 79 00

Fax : 33 (0)2 32 31 19 04

Email : info@normandie-tourisme.fr

Publicatie:

Nouveau Regard
Rue Jean-Baptiste Colbert, 14000 Caen

http://www.nouveau-regard.fr

 


Algemene gebruiksvoorwaarden van de website en aangeboden diensten

Het gebruik van de website http://histoire.normandie-dday.com betekent de volle acceptatie van de algemene gebruiksvoorwaarden zoals hierna beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen elk moment gewijzigd of aangevuld worden, de gebruikers van http://histoire.normandie-dday.com worden dus geacht ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is toegankelijk op elk moment voor de gebruikers. http://histoire.normandie-dday.com kan echter af en toe besluiten te onderbreken voor technisch onderhoud. De data en tijden worden voor zover mogelijk van tevoren kenbaar gemaakt.

Beschrijving geboden services

C.R.T. Normandië zet zich ten volle in om zo exact mogelijke informatie te plaatsen op http://histoire.normandie-dday.com. De vereniging kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en gebreken in de update, of deze van de vereniging zelf komen of van informatieverstrekkende partners.

De op http://histoire.normandie-dday.com vermelde inhoud wordt verstrekt ter informatie en kan veranderingen ondergaan. Overigens kan http://histoire.normandie-dday.com niet het totale aanbod van inlichtingen bevatten. Informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen na online verschijning.

Contractuele beperkingen over technische gegevens

De website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade die voortkomt uit het gebruik van de website. De gebruiker van de website betreedt de website met gebruik van recent materiaal, virusvrij, en met een up-to-date navigatiesysteem.

Intellectueel eigendom en imitatie

C.R.T. Normandië behoudt de gebruiksrechten op alle toegankelijke elementen op de website, in het bijzonder op teksten, beeldmateriaal, grafieken, logo, iconen, geluiden, software. De op http://histoire.normandie-dday.com gebruikte foto’s hebben geen contractuele waarde.

Elk gebruik van de website of van elementen van de website zonder voorafgaande toestemming wordt rechtmatig beschouwd als vervalsing en vervolgd conform de beschikkingen van art. L.335-2 e.v. in het Wetboek voor Intellectueel Eigendom.

Beleid persoonlijke gegevens

Conform de art. 38 e.v. uit Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 m.b.t. informatica, bestanden en vrijheden, beschikt elke gebruiker over het recht om zijn persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te schrappen via een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs met handtekening van de pashouder, en met het adres waar het antwoord naartoe gestuurd dient te worden.

Geen enkel gegeven van de gebruiker wordt gepubliceerd, uitgewisseld, doorgegeven of doorverkocht aan derden op http://histoire.normandie-dday.com zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. Slechts de hypothese van terugkoop van C.R.T. Normandië en zijn rechten zou recht geven op overdracht van genoemde gegevens naar een eventuele koper, die op zijn beurt dezelfde verplichting dient na te komen m.b.t. behoud en wijziging van de gegevens van gebruikers van http://histoire.normandie-dday.com.

De website is niet gedeclareerd bij de CNIL omdat er geen persoonlijke gegevens in vermeld worden.

De databases zijn beschermd door de schikkingen in de Wet van 1 juli 1998 met richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 m.b.t. de rechtmatige bescherming van databases.

Hyperlinks

http://histoire.normandie-dday.com bevat een aantal hyperlinks naar andere websites, opgesteld met de toestemming van C.R.T. Normandië. C.R.T. Normandië heeft echter niet de mogelijkheid om toezicht te houden op de inhoud van deze websites en houdt zich hiervoor aldus niet aansprakelijk.