WAAROM 6 JUNI?

Tijdens de Derde conferentie van Washington, codenaamTrident, in mei 1943, besluiten de geallieerden, die al sinds enkele maanden operaties leiden in het Middellandse Zeegebied, over te gaan tot een landing op de westkust van Europa. De eerste vastgestelde datum is mei 1944. In augustus worden de stranden van Zuid-Normandië verkozen boven die van de Pas-de-Calais.

In december 1943 accepteert generaal Eisenhower de functie van opperbevelhebber van de operatie die de codenaam Overlord draagt. Hij wordt in zijn functie bijgestaan door generaal Montgomery, die het bevel over legergroepen krijgt. Naar aanleiding van de door de COSSAC (belast met de voorbereiding van de Landing onder bevel van generaal Morgan) opgestelde plannen concluderen de twee mannen dat de voor de landing gekozen zone, tussen Grandcamp en Courseulles, te smal is. Ze besluiten er twee stranden aan toe te voegen: een strand in het oosten, tussen Courseulles en de monding van de Orne, en een strand in het westen, op de kliffen van de Cotentin, om de haven van Cherbourg sneller te kunnen veroveren. Maar deze wijziging vereist extra middelen, vooral extra vliegtuigen en aanvals- en transportboten. D-Day wordt een maand verzet, naar juni 1944.

Nu moeten alleen nog de exacte datum en het tijdstip van de aanval bepaald worden. Een aantal elementen mogen niet onderschat worden. Rommel vermoedde dat een aanval van de geallieerden zou plaatsvinden bij vloed. Hij vulde de stranden met drakentanden. De aanval moet dus plaatsvinden halverwege opkomend tij, voordat de landingsvaartuigen kunnen vastlopen op de obstakels. Wat de luchtlandingstroepen betreft: voor hun taak is een nacht met volle maan onontbeerlijk. Ten slotte moet de zeemacht, die 45 minuten voor het uur U de Duitse verdediging moet bombarderen, kunnen functioneren bij het eerste schijnsel van de dageraad, om beter zijn doelwitten te bepalen. Deze drie voorwaarden (halverwege opkomend tij, bij dageraad, voorafgegaan door een heldere nacht) zijn slechts enkele dagen per maand verenigd. Eisenhower beslist dat de operaties op 5 juni van start gaan, met als eventuele uitwijkdata 6 of 7 juni.

Door de slechte weersomstandigheden op het Kanaal begin juni is Eisenhower genoodzaakt de landing die op 5 juni gepland is uit te stellen tot de dag erna, hopend dat de voor de volgende dag voorspelde opklaring stand houdt.

En zo betreedt dinsdag 6 juni 1944 de geschiedenis.