KUNSTMATIGE HAVENS

De Duitsers hadden alle havenplaatsen langs het Kanaal omgebouwd tot verdedigingsforten. Het staat dus buiten kijf dat de geallieerden deze havens rechtstreeks kunnen aanvallen.

Toch hebben ze hard havenstructuren nodig voor het aan land zetten van indrukwekkende hoeveelheden manschappen, oorlogsmaterieel en munitie, om het welslagen van de operatie Overlord te garanderen.

Winston Churchill komt al gauw met het idee om gebruik te maken van kunstmatige havens: de verschillende elementen zouden in het Verenigd Koninkrijk worden gefabriceerd, vervolgens over het Kanaal gesleept en bij de Normandische kust worden gemonteerd.

Behalve het ontwerp van kades op palen voor het overslaan van ladingen op zee en drijvende wegen naar het vasteland, is het meest spectaculaire stuk van het Mulberryproject ongetwijfeld de bouw van enorme, holle betonblokken, de zogenaamde Phoenix-caissons, die de havendam vormen. Het netto tonnage loopt van 1.600 tot 6.000 ton, de grootste blokken zijn 60 meter lang en 17 meter breed, zo hoog als een gebouw van vijf verdiepingen.

Er worden twee kunstmatige havens aangelegd: een in de Amerikaanse zone vóór Omaha Beach, en een in de Britse zone tegenover Arromanches.

Om dit reusachtige project te doen slagen, worden talloze werkplaatsen geopend die werk verschaffen aan in totaal 40.000 personen.