DE VOORBEREIDINGEN VAN DE GEALLIEERDEN

Maandenlang scheidt het debat over het te voeren beleid om Europa te bevrijden de Britten en de Amerikanen. De Britten voelen meer voor randoperaties in het Middellandse Zeegebied en proberen in eerste instantie hun idee door te drukken, waaruit de reeks landingen in Noord-Afrika (november 1942), Sicilië (juli 1943) en vervolgens Zuid-Italië (september 1943) volgen.

De Amerikanen hangen een meer directe aanval tegen Duitsland aan en bepleiten een aanval via het Kanaal. In ruil voor hun tegemoetkoming met betrekking tot Italië, krijgen ze begin 1943 de toestemming van hun bondgenoten. De COSSAC, opperbevel onder gezag van de Britse generaal Morgan, krijgt de opdracht de operatie voor te bereiden voor 1944.

Alleen de datum en de plaats van de landing moeten nog bepaald worden, terwijl een berg materiële problemen nog op een oplossing wachten en kost wat kost voorkomen moet worden dat de Duitsers lucht krijgen van de exacte projecten van de geallieerden.