HET VERZET

Op de avond van 5 juni zendt de BBC een lange reeks berichten uit, bestemd voor het Franse Verzet. In tegenstelling tot de gevestigde mening kondigen de beroemde woorden van Verlaine ‘Verwonden mijn hart in lome monotonie’ niet de landing aan, maar is het een gewoon een van de vele berichten. Elk bericht heeft een exacte betekenis: ‘Het is warm in Suez’ is de ontketening van de guerrilla tegen de vijand, ‘De dobbelstenen liggen op het tapijt’ is het sein dat het plan ‘Groen’ van start kan gaan (sabotage van het spoorwegennet), ‘Maak geen grappen’ staat voor het plan ‘Violet’, de sabotage van de telecommunicatielijnen…

De hele nacht is het Normandische Verzet druk bezig met de voorbereidingen: afsnijden van telefoonlijnen, omhakken van bomen om wegen te versperren, plaatsen van landmijnen en spijkerplanken, verwisselen van verkeersborden, opblazen van spoorwegen… Deze vaak hachelijk acties worden in de daaropvolgende dagen vervolgd en verspreiden zich over heel Frankrijk. Ze dragen bij aan de verzwakking van de reactiecapaciteiten van de tegenstander. Dit constante treiteren door de FFI (Forces Françaises de l’Intérieur) op wegen en spoorwegen in combinatie met de actie van de geallieerde luchtmacht, vertraagt sterk de aanvoer van Duitse versterkingen naar het front in Normandië.

Het Verzet is ook bijzonder hulpvaardig in het begeleiden van geallieerde troepen in hun voortgang. De geallieerden ontvangen inlichtingen van onschatbare waarde via uit achter de vijandelijke linies uitgevoerde verkenningsmissies. De verzamelde informatie in het kader van de missie Helmsman zal een doorslaggevende rol spelen in de opzet van de operatie Cobra en de definitieve doorbraak van de Amerikanen eind juli.