VERDEDIGINGSWERKEN BIJ DE STRANDEN

De ‘Widerstandnester’ (verzetsnesten) staan aan zee en op kliffen, duinen of dijken. Deze bouwwerken zijn lichter van structuur dan de kustbatterijen. Ze zijn bedoeld om de stranden te verdedigen tegen aanvalstroepen.

Ze bestaan over het algemeen uit een of twee met kanonnen van middelzwaar kaliber (50, 75 of 88 mm) uitgeruste kazematten die zo opgesteld zijn dat ze de stranden gemakkelijk zijdelings onder vuur kunnen nemen, tobruks (ingegraven gevechtsruimtes met ronde opening voor 1 infanteriesoldaat), mortierposten, mitrailleursnesten en luchtafweergeschut, onderling verbonden door een netwerk van loopgraven.

In het voorjaar van 1944 telt men niet minder dan 200 Widerstandnester langs de baai van de Seine. Alleen al op de 6 kilometer strand tussen Vierville en Colleville (later Omaha Beach) staan er vijftien.

Deze korteafstandsverdediging veroorzaakt op 6 juni 1944 meer verliezen bij de geallieerde soldaten dan de kustbatterijen.